Pages

Saturday, 15 June 2013

==PENGERTIAN HUKUM DAGING QURBAN==


Qurban Wajib dan Qurban Nazar : ==Bagi daging korban karena sembelihan wajib seperti nazar(ujar)maka hukumnya Wajib disedekahkan kesemuanya. ==HARAM orang yang berkorban itu memakan daging tersebut. Jika telah dimakan daging itu maka Wajib diganti kadar yang dimakan itu tetapi tidak wajib dia menyembelih semula yang lain. ==QURBAN SUNAH : Bagi daging korban sunah pula, adalah Sunat bagi orang yang empunya korban memakan sebahagian darinya sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Surah al-Haj ayat 28: Maksudnya : "….Maka makanlah sebagian darinya dan bagikan kepada orang-orang yang sangat fakir. Wajib disedekahkan sebahagian dari daging-daging korban sunah itu kepada golongan fakir miskin yang beragama Islam dalam keadaan mentah n masih segar (belum dimasak). Adalah Afdhal jika yang empunya korban itu hanya mengambil sedikit dari daging korban sebab sebahagian besar darinya disedekahkan. Daging yang disedekahkan akan menjadi milik penerima sepenuhnya di mana dia boleh menjual, melelang atau menghadiahkan daging tersebut kepada orang lain dan sebagainya. Jika daging korban itu adalah korban disebabkan wasiat dari seorang yang telah meninggal dunia, maka tidak boleh dimakan dagingnya oleh orang yang membuat korban untuknya dan tidak boleh dihadiahkan kepada orang kaya kecuali ada izinnya. ==HARAM: menyedekah atau menghadiahkan daging korban kepada orang kafir walaupun sedikit. Tidak harus memindahkan daging qurban ke daerah lain sebagaimana dalam hukum zakat. ==HARAM: ke atas orang yang melaksanakan korban atau pewarisnya menjual daging korban itu atau kulitnya atau bulunya atau sesuatu dari binatang korban itu sebagaimana sabda Rasullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam : Maksudnya: "Siapa yang menjual kulit korban (udhiyyah) itu maka tiada dikira korban baginya." (Hadis riwayat al-Hakim) ==HARAM: menjadikan kulit daging binatang korban itu sebagai upah kepada penyembelih, tetapi harus diberikan kepadanya dengan jalan sedekah atau hadiah.

No comments:

Post a Comment